Skip to main content

Disclaimer

Inhoud

VTM Totaaloplossingen in glas en aluminium heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Houdt u er als gebruiker rekening mee dat de informatie regelmatig wordt bijgewerkt, maar dat wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie. VTM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op welke wijze ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op deze website beschikbare informatie (waaronder links naar websites van derden) of het om welke reden ook niet beschikbaar zijn of niet (behoorlijk) functioneren ervan.

© 2021 VTM totaaloplossingen in glas en aluminium